Implantologia

Implanty służą do wykonania nadbudowy protetycznej utraconego zęba lub grupy zębów. Mogą być one stosowane u pacjentów już od 18 roku życia.

W naszym gabinecie przeprowadzany jest cały wachlarz zabiegów implantologicznych:

-wszczepienie implantów

-przeszczepy bloków kostnych

-sterowana regeneracja kości z użyciem materiałów kościozastępczych, kości własnej, błon resorbowalnych i nieresorbowalnych

-lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

-podniesienie dna zatoki szczękowej

Podstawowym materiałem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność, co oznacza, że nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce).
Zabieg implantacji wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Po odpowiednim przygotowaniu kości kości umieszcza się wewnątrzkostną część implantu i pozostawia na okres gojenia (3 do 6 miesięcy). Po tym okresie wykonywany jest zabieg odsłonięcia implantu i umieszczenia śruby gojącej- formującej dziąsło na około 2 tygodnie. Następnie wykonywana jest część protetyczna.

Alternatywnie do opisywanego „klasycznego” modelu postępowania wykonywane są w naszym gabinecie procedury implantacji natychmiastowej z natychmiastowym obciążeniem implantu. Dotyczy to głównie zębów przednich, na przykład w sytuacji, gdy doszło do złamania zęba w wyniku urazu, wówczas na jednej wizycie własny ząb zastępowany jest koroną na implancie.

Implanty znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach braków zębowych. Z ich wykorzystaniem odbudowuje się braki pojedynczych zębów (korony na implantach), kilku zębów (mosty na implantach) lub wszystkich zębów (protezy typu overdenture oparte na implantach).

Jeśli brakuje podłoża kostnego dla wprowadzenia wszczepu, wykonujemy wówczas zabiegi augmentacyjne materiałem kościozastępczym lub kością autogenną pobraną z okolicy bródkowej żuchwy, jej gałęzi i kresy lub z talerza kości biodrowej. Ponadto wykonujemy również zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej.

Zastosowanie rozwiązań implantoprotetycznych znacznie poprawia komfort pacjentów, którzy mają problemy z przyjmowaniem pokarmów, mową, uśmiechaniem się z powodu słabego utrzymania protez ruchomych. Ponadto są „ratunkiem” dla osób, które nie tolerują płyty podniebiennej, walcząc z odruchem wymiotnym, zmienioną mową czy upośledzeniem smaku.