RVG - Radiografia Cyfrowa Sirona

Rentgenodiagnostyka jest nieodzownym elementem leczenia stomatologicznego. Do tego celu w naszym gabinecie wykorzystujemy radiowizjograf.  Radiografia cyfrowa (RVG) umożliwia obniżenie dawki promieniowania jonizującego pochłanianego przez pacjenta nawet o 90%. Zdjęcia zapisywane są w formie cyfrowej natychmiast po wykonaniu. Obrazy otrzymane tą techniką są bardzo szczegółowe i wyróżniają się dużym zakresem kontrastu, co pozwala na uchwycenie wszystkich ważnych w diagnostyce stomatologicznej detali. Metoda radiowizjografii cyfrowej jest obecnie najbezpieczniejszą ze stosowanych.